Dobór rynku kapitałowego

W zależności od dojrzałości spółki i jej potrzeb kapitałowych, rekomendujemy debiut giełdowy na NewConnect, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub emisję obligacji na Catalyst. 

Prowadzimy analizę przedsiębiorstwa w zakresie finansowym, prawnym i operacyjnym. Definiujemy potrzeby Klienta dotyczące wielkości kapitału, który ma być pozyskany w procesie emisji akcji.

Wspólnie z Klientem określamy również cele operacyjne i strategiczne, na których realizację przeznaczony ma zostać pozyskiwany na drodze emisji akcji kapitał.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazujemy rynek publiczny najbardziej optymalny pod względem oczekiwań i możliwości Klienta, na którym spółka powinna szukać źródeł finansowania dalszej działalności.

Wskazujemy również alternatywne formy pozyskania kapitału:

  • Fundusze venture capital wspierające kapitałowo innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnej fazie rozwoju w zamian za udziały oraz wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa
  • Fundusze private equity, które specjalizują się w inwestycjach ukierunkowanych na długookresowe budowanie wartości przedsiębiorstwa
  • Inwestorów strategicznych zainteresowanych nabyciem dużych pakietów udziałów w spółkach, aktywnych w takiej samej branży, jak przedsiębiorstwa, w które dokonują inwestycji kapitałowej.