Due diligence

Wykonujemy kompleksowe analizy spółek pod kątem przygotowania transakcji kupna-sprzedaży. W badaniu przedinwestycyjnym możemy uczestniczyć jako przedstawiciel inwestora lub spółki będącej przedmiotem inwestycji.

Określenie due diligence wywodzi się z języka angielskiego i można je przetłumaczyć jako "należyta staranność". Procedura ta poprzedza przeprowadzenie transakcji kapitałowej M&A, na drodze której przedsiębiorstwo zostanie przejęte lub połączone z innym podmiotem. Due diligence stanowi źródło informacji niezbędnych do podjęcia ww. decyzji inwestycyjnych.

Szczegółowa analiza stanu finansowo-prawnego spółki pozwala ocenić, czy obie strony transakcji dochowają należytej staranności w zakresie przyszłej współpracy. Służy ona również wskazaniu na potencjalne ryzyka związane z fuzją lub przejęciem spółki.

Zakres oferowanych przez nas usług due diligence jest zależny od oczekiwań Klienta, opiera się również na naszych rekomendacjach. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • Analiza prawna
  • Analiza finansowa
  • Analiza podatkowa
  • Analiza stanu prawnego nieruchomości 
  • Analiza struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Ponadto poddajemy przedsiębiorstwo będące obiektem zainteresowania wnikliwej analizie pozycji rynkowej, ocenie bieżącej sytuacji operacyjnej i finansowej, identyfikacji ryzyka oraz ocenie kwestii związanych z kluczową kadrą i zagadnieniami prawnymi.

Wyniki badania due diligence przygotowujemy w formie szczegółowego raportu.