Prognozy finansowe

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowego przygotowania okresowych prognoz finansowych i planów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw.

Bazując na analizie obiektywnych wskaźników finansowych, oceniamy czy przedsiębiorstwo lub inwestycja ma szansę na rynkowy sukces i przyniesie inwestorom zakładane zyski. Nasze prognozy obrazują kondycję finansową przedsiębiorstwa w określonym horyzoncie czasowym.

Korzystając z aktualnych danych finansowych spółki, pomagamy kadrze zarządzającej i inwestorom spojrzeć w przyszłość przedsiębiorstwa i podejmować kluczowe decyzje związane z jego funkcjonowaniem.

Prognozowanie w biznesie

Mianem prognozy określany jest sąd dotyczący kształtowania się określonych procesów lub zjawisk gospodarczych w ustalonym odcinku czasu w przyszłości.

Stanowi ona rezultat procedury prognozowania, czyli naukowego przewidywania tego, jak przyszłe zjawiska lub procesy będą zachodziły. Prawidłowo sporządzona prognoza musi spełniać kilka warunków: poza koniecznością opracowania jej z wykorzystaniem metod naukowych, musi być ona również odnosić do określonej przyszłości i być weryfikowalna w sposób empiryczny. Wynik prognozowania jest niepewny, ale akceptowalny.