Doradztwo przy pozyskiwaniu kapitału

Doradzamy przedsiębiorcom wybór optymalnego źródła finansowania, opierając się o zdefiniowane przez nich oczekiwania - rynek publiczny, kredyt bankowy, pozyskanie inwestora strategicznego lub inwestora finansowego typu venture capital.

Analizujemy przedsiębiorstwo pod kątem aktualnej sytuacji finansowej, prawnej i podatkowej. Wyceniamy jego wartość oraz przygotowujemy prognozy finansowe.

W oparciu o aktualny stan przedsiębiorstwa, założone cele dalszego rozwoju oraz oczekiwania, wskazujemy najbardziej odpowiednie zewnętrzne źródło kapitału:

  • Wejście na rynek publiczny GPW
  • Debiut w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
  • Pozyskanie kredyt w banku
  • Wejście kapitałowe dokonywane przez inwestora finansowego
  • Trade sale - przejęcie przedsiębiorstwa przez inwestora strategicznego
  • Inwestycja dokonywana przez fundusz Venture Capital, w przypadku przedsięwzięć biznesowych we wczesnych fazach rozwoju i o wysokim stopniu ryzyka

Przygotowujemy wymaganą dokumentację oraz prowadzimy negocjacje z inwestorami, domami maklerskimi lub instytucjami rynku bankowego.

Koordynujemy wszystkie działania wchodzące w skład procesu pozyskania kapitału zgodnie z wybraną przez Klienta drogą finansowania.