Pozyskanie finansowania

Zajmujemy się organizacją i realizacją procesu pozyskiwania finansowania na rynku niepublicznym od inwestorów finansowych.

W ramach świadczonej usługi przeprowadzamy analizę dostępnych na rynku inwestorów finansowych - funduszy private equity, inwestorów indywidualnych lub innych przedsiębiorstw. Przygotowujemy dokumenty dotyczące spółki i dystrybuujemy je do potencjalnych nabywców.

Analizujemy wpływające oferty, rekomendujemy wybranych potencjalnych inwestorów oraz organizujemy z nimi spotkania celem uszczegółowienia przedstawionej oferty.

W imieniu Klienta negocjujemy warunki transakcji sprzedaży, przygotowujemy memorandum informacyjne oraz doradzamy w sprawie umowy inwestycyjnej oraz pozostałych kwestiach formalno-prawnych.

Świadczymy również usługi dla potencjalnych inwestorów, dla których zajmujemy się poszukiwaniem możliwości wniesienia kapitału w atrakcyjne projekty biznesowe o prognozowanej, wysokiej stopie zwrotu.