Trade sales

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie trade sales – sprzedaży spółki inwestorowi o charakterze strategicznym, czyli podmiotowi aktywnemu w zbliżonym lub tym samym zakresie działalności, który chce zwiększyć swoją obecność na rynku.

Dla naszych Klientów prowadzimy aktywne poszukiwania inwestorów branżowych, zainteresowanych nabyciem kontrolnego pakietu lub całości udziałów w zbywanej spółce, celem zapewnienia jej finansowych i organizacyjnych możliwości dalszego rozwoju rynkowego.

Pomagamy przygotować memorandum informacyjne oraz organizujemy spotkania z potencjalnymi inwestorami. W imieniu Klienta negocjujemy z inwestorem strategicznym warunki transakcji.

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie przygotowania umowy sprzedaży oraz innych aspektów formalno-prawnych związanych z procesem zmiany struktury właścicielskiej spółki.