Biznesplany

Biznesplan to dokument pozwalający realnie ocenić planowane przedsięwzięcie i pozyskać finansowanie na jego realizację. We współpracy z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, opracowujemy biznesplany dotyczące rozpoczęcia nowych inwestycji.

Plan biznesowy sporządzany jest przez przedsiębiorstwa zarówno dla celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W pierwszym przypadku dokument ten służy ocenie opłacalności projektowanego przedsięwzięcia oraz prognozie jego powodzenia. W przypadku drugim stanowi on narzędzie niezbędne przy negocjacjach z potencjalnymi inwestorami, którzy rozważają wsparcie projektu własnym kapitałem.

Biznesplan stanowi także wyszczególnienie celów, do których osiągnięcia dążyć będzie przedsiębiorstwo w toku swej działalności. Plan biznesowy nie jest opracowywany jednorazowo, toteż firmy winny uaktualniać ten dokument w chwili realizacji kolejnych kamieni milowych, jak też w sytuacji zmian, które zachodzić będą w jej otoczeniu biznesowym.

Stworzone przez nas biznesplany stanowią podstawę dla maksymalizacji zysków oraz długookresowego rozwoju przedsiębiorstw. Opracowana przez nas w ramach biznesplanu dokumentacja zawiera:

  • Strategię funkcjonowania przedsiębiorstwa
  • Model biznesowy firmy
  • Analizę otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa
  • Analizy dostawców, kooperantów firmy oraz pozostałych partnerów o kluczowym charakterze
  • Analizę SWOT przedsięwzięcia (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia)
  • Szczegółowe prognozy finansowe