Optymalizacja struktury finansowej

Pomagamy naszym Klientom elastycznie kształtować strukturę finansowania, aby mogli bezpiecznie budować wartość przedsiębiorstwa.  

Zrównoważone funkcjonowanie przedsiębiorstwa uzależnione jest od efektywności zarządzania oraz kosztu kapitału, który stanowi gwarancję rozwoju firmy. Optymalna struktura kapitału spółki przekłada się na jej dalsze niezachwiane funkcjonowanie. Pozwala też uchronić podmiot przed utratą płynności finansowej, co w dalszej perspektywie może prowadzić do bankructwa.

Analizujemy strukturę finansową spółki pod kątem optymalizacji kapitału. Wspieramy spółkę w wyborze sposobu finansowania, który w najwyższym stopniu przełoży się budowę wartości przedsiębiorstwa. Zajmujemy się również ustaleniem i zarządzaniem polityką wypłat dywidend.

W sferze naszych usług znajduje się również doradztwo w wyborze najodpowiedniejszych terminów spłat dla zaciągniętych przez Klienta zobowiązań kredytowych.