Wprowadzanie na NewConnect

NewConnect to rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych, dedykowany młodym przedsiębiorstwom, działającym głównie w obszarze nowych technologii. Umożliwia spółkom pozyskiwanie kapitału na rozwój i przygotowuje do późniejszego przejścia na rynek regulowany.

Debiut na NewConnect

Pomagamy spółkom przygotować się do wejścia na NewConnect, koordynujemy proces pozyskania kapitału i zapewniamy wsparcie w późniejszej realizacji obowiązków informacyjnych.

Całą procedurą przygotowujemy od strony formalno-prawnej, włącznie z przekształceniem przedsiębiorstwa w spółkę, co jest wymagane przed wejściem na giełdę. Ustalamy wartość kapitału, który zostanie pozyskany na drodze emisji akcji oraz wskazujemy najwłaściwszy dla Klienta typ oferty - prywatną lub publiczną.

Jako Autoryzowany Doradca przygotowujący do debiutu na NewConnect zapewniamy:

  • Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby upublicznia spółki z uwzględnieniem jej dotychczasowych osiągnięć i strategii rozwoju
  • Ocenę stopnia przygotowania spółki do wejścia na NewConnect
  • Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi
  • Sporządzenie niezbędnej dokumentacji - Dokument Informacyjny, Dokument Ofertowy
  • Przygotowanie i zaprezentowanie tzw. equity story dla potencjalnych inwestorów spółki
  • Nadzorowanie prac prowadzonych przez pozostałych doradców w procesie
  • Przygotowanie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych
  • Przeprowadzanie działań promocyjnych
  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych dla zarządu emitenta
  • Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po wejściu na NewConnect

O rynku NewConnect

Zanim zaczniesz zastanawiać się jak wejść na NewConnect, warto zapoznać się z jego definicją i dowiedzieć się czym tak na prawdę jest. Rynek NewConnect prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu. Rozpoczął działalność sierpniu 2007 roku. Aktualnie (stan na listopad 2015 roku) na NewConnect notowane są akcje 440 spółek, przede wszystkim prowadzących działalność w sferze szeroko rozumianych nowoczesnych technologii, gdyż właśnie z myślą o takich przedsiębiorstwach rynek ten został powołany do życia. Z uwagi na specyfikę emitentów wymogi formalne związane z wejściem na rynek NewConnect oraz dotyczące późniejszego wypełniania obowiązków informacyjnych nie są tak rozbudowane, jak ma to miejsce w przypadku rynku głównego warszawskiej giełdy.

Debiut na NewConnect ma umożliwić spółkom technologicznym uzyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia dalszej działalności i rozwoju. To również pierwszy krok na drodze do wejścia na rynek główny GPW.