Autoryzowany doradca NewConnect

Posiadamy uprawnienia Autoryzowanego Doradcy alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu widniejemy na liście AD prowadzonej przez organizatora ASO czyli Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Naszym zadaniem, jako Autoryzowanego Doradcy NewConnect, jest koordynacja procesu wprowadzenia spółek na giełdę oraz późniejsza pomoc w wypełnianiu bieżących obowiązków informacyjnych.

W ramach przygotowania do wejścia na giełdę, wykonujemy analizę due diligence, która określa potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa oraz jego aktualną sytuację finansową i prawną. Badamy potrzeby kapitałowe związane z dalszym rozwojem firmy, oceniamy szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia akcji na giełdę. 

Autoryzowany doradca NewConnect pomoże przygotować spółkę do spełnienia wszystkich wymogów formalno-prawnych związanych z dopuszczeniem do rynku publicznego. Opracowujemy Dokument Informacyjny i poświadczamy, że został on utworzony zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jako autoryzowany doradca NewConnect Wrocław zapewniamy także kompleksowe doradztwo w zakresie funkcjonowania spółki na rynku publicznym. Szkolimy kluczową kadrę Klienta z prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych. Zawsze wyznaczamy dwie osoby posiadające licencje certyfikowanego doradcy do opieki nad spółką i bieżącego doradztwa.