Wprowadzanie na GPW

Rynek regulowany GPW w Warszawie jest jednym z największych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej miejsc wymiany kapitału pomiędzy przedsiębiorstwami a inwestorami. Stanowi poważne źródło kapitału dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które poszukują finansowania na rozwój i podjęcie okazji inwestycyjnych.

Dojrzałym spółkom o ustabilizowanej pozycji rynkowej oferta publiczna pozwala pozyskać finansowanie dalszej działalności na drodze emisji nowych instrumentów udziałowych, skierowanych do szerokiego grona inwestorów. Pierwsza emisja nowych akcji przez spółkę niepubliczną jest jednoznaczna z ich dopuszczeniem do publicznego obrotu. W takim przypadku ma miejsce IPO, czyli pierwsza oferta publiczna (ang. initial public offering).

Zapewniamy kompleksową obsługę debiutów giełdowych, od przeprowadzenia analiz i wyceny wartości spółki, po wsparcie w wypełnianiu obowiązków informacyjnych związanych z upublicznieniem przedsiębiorstwa.

Pomagamy zorganizować proces przekształcenia lub zawiązania spółki akcyjnej, co jest konieczne przed wejściem na GPW. Doradzamy w przygotowaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ofercie publicznej oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Pomagamy nawiązać współpracę z biegłym rewidentem i biurem maklerskim.

Nasze usługi obejmują:

  • Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa
  • Ocenę stopnia przygotowania spółki do wejścia na GPW
  • Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi
  • Pomoc w sporządzaniu Prospektu Emisyjnego i Memorandum Informacyjnego
  • Przygotowanie i zaprezentowanie tzw. equity story
  • Nadzorowanie prac prowadzonych przez pozostałych doradców w procesie
  • Przygotowanie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych
  • Przeprowadzanie działań promocyjnych
  • Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po wejściu na GPW

O rynku głównym GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozpoczęła działalność w 1991 roku, natomiast od roku 2010 jest spółką publiczną, której akcje notowane są na stołecznym parkiecie. Obecnie (dane za listopad 2015 roku) na rynku głównym GPW w obrocie znajdują się akcji 343 spółek polskich i 46 zagranicznych, o łącznej kapitalizacji 1,13 bln zł. Dla porównania: 16 kwietnia 1991 roku, w pierwszym dniu funkcjonowania warszawskiej giełdy, notowanych było 5 spółek.