NewConnect

NewConnect to rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Funkcjonuje od sierpnia 2007 roku. NewConnect został opracowany z myślą o młodych i rozwijających się przedsiębiorstwach, przede wszystkim aktywnych w sektorze nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Aktualnie na rynku NewConnect notowanych jest 440 spółek (stan na listopad 2015).

Kapitał na rozwój

Rynek NewConnect pozwala zaistnieć na rynku kapitałowym licznym przedsiębiorstwom, które wcześniej nie były w stanie spełnić wymogów rynku regulowanego. Wejście na NewConnect umożliwia spółkom zdobycie kapitału, który otworzy przed nimi możliwość pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w rezultacie pozwoli się im rozwinąć na tyle, by z sukcesem awansować do ligi dużych i wartościowych polskich spółek.

Specyfika emitentów wpływa się na nieco bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne nakładane na spółki notowane na NewConnect. Przekłada się to na niższe koszty pozyskania kapitału. Dla spółek obecność na NewConnect to pierwszy etap na drodze do debiutu na rynku głównym GPW.

IPO

Oferta prywatna akcji to proces, w którym spółki pozyskują środki na rozwój i osiągnięcie masy krytycznej lub podczas którego do spółki dopuszczany jest nowy wspólnik. Zwykle jednak oferta prywatna jest etapem poprzedzającym upublicznienie spółki na rynku kapitałowym. W przypadku, gdy po plasowaniu akcji wśród inwestorów nastąpić ma oferta publiczna, proces ten nazywany jest pre-IPO (oferta prywatna poprzedzająca pierwszą ofertę publiczną, mająca na celu pozyskanie środków, pozwalających na budowę potencjału oraz dostosowanie spółki do wymogów związanych z przeprowadzeniem IPO).

Jak pomagamy

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect. W ramach naszych usług proponujemy przedsiębiorstwom:

  • Sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby upublicznia spółki, uwzględniające jej dotychczasowe osiągnięcia oraz strategię rozwoju
  • Ocenę stopnia przygotowania spółki do wejścia na NewConnect pod względem formalno–prawnym
  • Nadzór nad przygotowaniami formalno-prawnymi niezbędnymi do wejścia na NewConnect
  • Opracowanie niezbędnej dokumentacji do debiutu na rynku NewConnect (Dokument Informacyjny, Dokument Ofertowy)
  • Przygotowanie i prezentację tzw. equity story dla potencjalnych inwestorów spółki
  • Nadzorowanie prac prowadzonych przez pozostałych doradców w procesie (audytora, oferującego, doradcę prawnego)
  • Przygotowanie zawartości merytorycznej materiałów promocyjnych
  • Przeprowadzanie działań promocyjnych
  • Realizację szkolenia z zakresu obowiązków informacyjnych dla zarządu emitenta
  • Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych po wejściu na NewConnect