Fundusze Seed Capital i Venture Capital

Wspieramy partnerów specjalistycznym know-how oraz kapitałem. W przypadku spółek poszukujących finansowania na rozwój działalności w granicach od 300 tys. zł do 3 mln zł możemy dofinansować projekt ze środków własnych. Większe inwestycje realizujemy we współpracy z koinwestorami w postaci funduszy Venture Capital oraz Private Equity.

Kogo poszukujemy

Do kooperacji zapraszamy przedsiębiorców planujących rozpoczęcie działalności lub znajdujących się obecnie na etapie jej uruchamiania. Możemy zaoferować przygotowanie biznesplanu, studium wykonalności projektu, kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia działalności. Te udogodnienia zapewnia fundusz kapitału zalążkowego, czyli tzw. fundusz zalążkowy. Dzięki niemu wyjątkowo rokujący i początkujący przedsiębiorca może przejść do etapu preinkubacji.

Kapitał zalążkowy

Projekty, które uznamy za mające najwyższy potencjał rozwojowy, możemy dofinansować w formie kapitału zalążkowego - fundusz Seed Capital. W terminologii rynków finansowych Seed Capital to kapitał przeznaczony na finansowanie przedsiębiorstw w najwcześniejszej fazie ich działania (tzw.  faza zalążkowa lub faza zasiewu). Obejmuje ona okres od powstania pomysłu do pojawienia się przedsiębiorstwa na rynku. Fundusze kapitału zalążkowego to finansowanie rozwoju potencjalnie zyskownego pomysłu, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa. Środki zazwyczaj przeznaczane są na badania, ocenę oraz rozwój pomysłu do fazy komercyjnej.

Wartość realizowanych przez nas inwestycji Seed Capital mieści się w kwocie od 50 tys. do 800 tys. zł.

Fundusz Venture Capital

W przedsiębiorstwa we wczesnych stadiach rozwoju o dużym potencjale wzrostu, działające szczególnie w obszarze nowych technologii, dokonujemy inwestycji typu Venture Capital. Służą one uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji. W większości przypadków inwestycja tego rodzaju przybiera formę obejmowania udziałów lub akcji w zamian za wkłady pieniężne. Poza kapitałem dostarczamy również szerokiej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie finansów oraz zarządzania przedsiębiorstwami. Dzięki takiemu połączeniu nasz partner jest w stanie skuteczniej rywalizować z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami.

Private Equity

Private Equity to inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w przedsiębiorstwa zdobywające rynek lub już posiadające ugruntowaną pozycję oraz perspektywy dużego wzrostu wartości. Celem funduszy na tym etapie jest zwiększenie tempa wzrostu i potencjału przedsiębiorstw poprzez zasilenie kapitałowe oraz  oparcie się na wiedzy i doświadczeniu biznesowym inwestora. Inwestycja Private Equity ma pomóc w rozwoju nowego produktu lub technologii, zwiększyć kapitał obrotowy, poprawić bilans lub zapewnić środki dla pokrycia innych, większych wydatków. Jest to w przeciwieństwie do funduszy zalążkowych, propozycja dla przedsiębiorstw już istniejących.