Wycena spółki

Proces ustalenia rzeczywistej wartości spółki, która wyrażana jest w jednostkach pieniężnych. Wycenę przedsiębiorstwa będącego spółką akcyjną dokonuje się z wykorzystaniem jednej lub kilku metod. Proces ten musi być przeprowadzony w sposób rzetelny i bezstronny. Ustalenie rzeczywistej wartości spółki odbywa się jako część procedury kupna lub sprzedaży podmiotu, postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacyjnego, jak też w przypadku ustalenia zdolności kredytowej spółki oraz przed fuzją lub podziałem przedsiębiorstwa.