Oferta prywatna

Oferta sprzedaży akcji, która kierowana jest imiennie do nie więcej niż 99 inwestorów. Proces pozyskiwania kapitału na drodze oferty publicznej (private placement) nie wymaga spełnienia wymogów stawianych przed ofertą publiczną.