Wykupy przymusowe

Procedura squeeze out to przymusowy wykup akcji spółki pozostających w rękach mniejszościowych udziałowców, posiadających nie więcej niż 5 proc. akcji.

Przeprowadzenie wykupu przymusowego pozwala większościowym akcjonariuszom na uzyskanie pełnej kontroli nad spółką. Służy również obniżeniu kosztów obsługi akcjonariatu.

Przebieg procesu wykupu przymusowego regulowany jest przez kodeks spółek handlowych. Procedura ta stanowi mechanizm zabezpieczający większościowych akcjonariuszy przed paraliżowaniem funkcjonowania spółki przez mniejszościowych udziałowców. Jest to także forma ochrony przed możliwością przekazywania konkurencji informacji poufnych przez członków mniejszościowego akcjonariatu.

W momencie wdrożenia procedury squeeze out zabezpieczeniu podlegają też prawa mniejszościowych posiadaczy akcji (tzw. wyciskanych), którym gwarantuje się, że otrzymają wartość rynkową za akcje będące ich własnością. Większościowi akcjonariusze (tzw. wyciskający) zobowiązują się do niezwłocznej zapłaty ceny wykupu. Ustalana jest ona przez biegłego powołanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Prowadzimy doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zakończonej powodzeniem procedury wykupu przymusowego. Zapewniamy pełną obsługę procesu i wsparcie formalno-prawne.