Wybrane projekty

Przez lata działalności pomogliśmy wielu spółkom w pozyskaniu kapitału z Giełdy Papierów Wartościowych, udzielaliśmy wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz dobieraliśmy kolejne źródła finansowania. Przedstawiamy wybrane spółki i przykłady długofalowej współpracy, z której jesteśmy dumni.