Studium wykonalności

Dokument stanowiący wynik analizy inwestycji od strony technologicznej, prawnej, kadrowej i finansowej. Jego celem jest pomoc w podjęciu przez inwestora decyzji o wniesieniu swojego kapitału do przedsiębiorstwa. Studium wykonalności, oprócz raportu o stanie firmy, zawiera również pogłębioną analizę szans powodzenia projektu oraz okresu, po którym inwestycja zacznie przynosić zyski.