Spółka giełdowa

Spółka akcyjna, której akcje zostały wprowadzone do obrotu na giełdzie.