Spółka akcyjna

Forma organizacyjna przedsiębiorstwa w gospodarce wolnorynkowej. Udziały w spółce wyrażane są w akcjach o równej wartości, których posiadaczami są akcjonariusze, będący jednocześnie współwłaścicielami przedsiębiorstwa.