SPO

Wtórna oferta publiczna (ang. Secondary Public Offering), składana przez spółkę nowym inwestorom. SPO może służyć pozyskaniu nowego kapitału (emisja nowych akcji) lub spieniężeniu udziałów (odsprzedaż akcji należących do jednego z głównych udziałowców). Adresatami SPO mogą być zarówno oznaczeni, jak i nieoznaczeni inwestorzy.