Rynek główny GPW

Regulowany rynek giełdowy, na którym notowane są papiery wartościowe (akcje) spółek. Podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.