Relacje Inwestorskie (IR)

Całokształt aktywności komunikacyjnej spółki giełdowej prowadzonej z innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Celem IR jest wiarygodne i jasne przedstawianie przez spółkę informacji dotyczących jej obecności na giełdzie.