R

Relacje Inwestorskie (IR)

Całokształt aktywności komunikacyjnej spółki giełdowej prowadzonej z innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Celem IR jest wiarygodne i jasne przedstawianie przez spółkę informacji dotyczących jej obecności na giełdzie.

Rynek główny GPW

Regulowany rynek giełdowy, na którym notowane są papiery wartościowe (akcje) spółek. Podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego.