Prospekt emisyjny

Jednolity dokument lub zestaw dokumentów (rejestracyjny, ofertowy, podsumowujący); zawiera wszystkie szczegółowe informacje, pozwalające ocenić stan majątkowy i finansowy, jak też perspektywy rozwojowe spółki przygotowującej się do wprowadzenia akcji do obrotu w ramach oferty publicznej.