Programy motywacyjne

Projektujemy programy motywacyjne oparte na akcjach w spółkach giełdowych. Polegają one na objęciu pewnej puli akcji przez pracowników spółki lub przekazaniu im warrantów subskrypcyjnych.

Program motywacyjny oparty na akcjach pozwala grupie kluczowych pracowników, wskazanej przez zarząd, na nabycie akcji przedsiębiorstwa na preferencyjnych warunkach, zazwyczaj po cenie niższej od rynkowej.

Celem programów motywacyjnych opartych na akcjach jest zwiększenie zaangażowania członków zarządu oraz kluczowych pracowników w wykonywanie zadań. Wpływają one również dodatnio na identyfikację pracowników z firmą, zwiększenie ich współodpowiedzialności za osiągane przez przedsiębiorstwo wyniki finansowe, co przekłada się na dalszy rozwój i wzrost wartości spółki.

Dodatkowo programy motywacyjne, z uwagi na fakt, że są realizowane w kilkuletnich okresach, wpływają na ciągłość zatrudnienia kadry w przedsiębiorstwie.

Wdrożenie programu motywacyjnego opartego na akcjach spółki jest również korzystne dla firmy z finansowej perspektywy, ponieważ nie ponosi ona kosztów związanych z premiowaniem pracowników w innej formie.

Dla naszych Klientów tworzymy założenia programów motywacyjnych, przygotowujemy je do wdrożenia od strony prawnej oraz monitorujemy ich realizację.