Program motywacyjny

Pozapłacowa forma pobudzenia aktywności pracowników. Otrzymują oni prawo do wykupu pewnej puli akcji spółki po niższym od rynkowego kursie, jeśli ich działalność zawodowa pozwoliła osiągnąć przedsiębiorstwu prognozowane wcześniej wyniki.