Pozyskanie kapitału w wysokości 7,6 mln zł dzięki debiutowi na GPW

Spółka holdingowa AerFinance SE (wcześniej AerFinance plc) to podmiot, który działalność rozpoczął na rynku brytyjskim. Specjalizuje się we wsparciu inwestycyjnym przedsiębiorstw w różnej fazie rozwoju rynkowego, także start-upów. Główną branżą, w której działa AerFinance SE jest lotnictwo, spółka inwestuje także w projekty z dziedzin IT, finansów, energetyki odnawialnej oraz nowych technologii. Specjalizacją AerFinance SE jest realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych o umiarkowanym ryzyku, które cechuje rzeczywista wartość dodana przedsięwzięcia oraz prognozowane strumienie pieniężne.

W ramach współpracy z AerFinance doradzaliśmy w przygotowaniu i realizacji oferty publicznej na rynku NewConnect. Koordynowaliśmy proces wprowadzenia akcji spółki do obrotu oraz odpowiadaliśmy za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Do naszych zadań należało również doradztwo w procesie paszportowania prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez brytyjski organ nadzoru finansowego FSA.
W kwietniu 2011 roku koordynowany przez nas debiut AerFinance SE na rynku NewConnect pozwolił pozyskać Klientowi kapitał w wysokości 7,6 mln zł.