P

Program motywacyjny

Pozapłacowa forma pobudzenia aktywności pracowników. Otrzymują oni prawo do wykupu pewnej puli akcji spółki po niższym od rynkowego kursie, jeśli ich działalność zawodowa pozwoliła osiągnąć przedsiębiorstwu prognozowane wcześniej wyniki.

Prospekt emisyjny

Jednolity dokument lub zestaw dokumentów (rejestracyjny, ofertowy, podsumowujący); zawiera wszystkie szczegółowe informacje, pozwalające ocenić stan majątkowy i finansowy, jak też perspektywy rozwojowe spółki przygotowującej się do wprowadzenia akcji do obrotu w ramach oferty publicznej.