Oferta publiczna

Oferta sprzedaży papierów wartościowych skierowana imiennie do co najmniej 100 inwestorów lub do nieoznaczonego adresata. Zawiera informacje o wprowadzanych do obrotu akcjach oraz warunkach ich nabycia. Proces pozyskania kapitału tą drogą wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów stawianych przez  organizatora obrotu oraz kontrolera rynku kapitałowego.