N

NewConnect

Zorganizowany rynek obrotu akcji, prowadzony poza rynkiem regulowanym, jako Alternatywny System Obrotu. Rynek NewConnect uruchomiono w 2007 roku. Prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych i przeznaczony dla nowych lub w dalszym ciągu rozwijających się spółek ze sfery nowoczesnych technologii. Na NewConnect aktualnie notowanych jest 420 spółek o łącznej kapitalizacji 9 mld zł (stan na luty 2015).