Model biznesowy firmy

Definicja źródeł przychodów. Opracowywany przez przedsiębiorstwo plan, którego celem jest wygenerowanie przychodu i maksymalizacja zysku operacyjnego. Model biznesowy reguluje stosunki między uczestnikami rynku. Wyraża też sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa (proces tworzenia oferowanych dóbr i usług oraz źródła zysków). W innym ujęciu model biznesowy oznacza struktury: produktu, usługi i przepływu informacji. Zawiera wyszczególnienie aktorów biznesowych i ich ról, jak również  potencjalnych korzyści jakie odnoszą.