Memorandum informacyjne

Rodzaj Dokumentu Informacyjnego. Zawartością i formą odpowiada Prospektowi Emisyjnemu.