Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Instytucja nadzorująca sektor bankowy, rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeń, branżę emerytalną, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz inne instytucje płatnicze. Do głównych zadań KNF należy zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego w Polsce. Powołana do życia na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z 2006 roku.