IPO

Pierwsza oferta publiczna (ang. Initial Public Offering). W jej ramach spółka akcyjna po raz pierwszy decyduje się na przeprowadzenie sprzedaży swoich akcji więcej niż stu akcjonariuszom lub inwestorowi nieoznaczonemu. IPO obejmuje zarówno papiery wartościowe z nowej emisji, jak również pozostające w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy. Pierwsza oferta publiczna wiąże się z koniecznością przygotowania Prospektu Emisyjnego oraz z postępowaniem przed KNF, która zatwierdza Prospekt Emisyjny i dopuszcza akcje do obrotu na giełdzie. IPO służy zdobyciu kapitału inwestycyjnego przez spółkę.