Inwestor strategiczny

Podmiot dokonujący inwestycji w spółkę, której celem jest przejęcie pakietu kontrolnego lub całości przedsiębiorstwa, aby następnie – w długookresowej perspektywie – zwiększać jej rynkową konkurencyjność. Inaczej nazywany inwestorem branżowym.