Investor Relations

Oferujemy pełną obsługę relacji inwestorskich dla spółek notowanych na GPW. Przygotowujemy strategie prowadzenia relacji inwestorskich, integrując je z realizowanymi przez Klientów strategiami komunikacji.

Odpowiadamy za przygotowanie inwestorom materiałów dotyczących sesji giełdowych, cyklicznych i bieżących raportów, prezentacji inwestorskich, komunikatów o walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) oraz publikację raportów finansowych.

Dbamy, aby komunikacja między spółką a inwestorami była wiarygodna, spójna, przejrzysta i terminowa, a tym samym efektywna. W ten sposób kreujemy więź zaufania między przedsiębiorstwem notowanych na giełdzie a akcjonariuszami.

Dla naszych Klientów organizujemy również cykliczne konferencje i spotkania z inwestorami. W ramach IR zajmujemy się również bieżącą obsługą prasową najważniejszych wydarzeń z życia spółki.

Prowadzimy także stały monitoring medialnego wizerunku spółki i dbamy o jego pozytywne kształtowanie, zarówno wśród obecnych, jak też przyszłych inwestorów.

Relacje inwestorskie wg National Investor Relations Institute

Element zarządzania strategicznego, obejmujący finanse, komunikację, marketing i przestrzeganie prawa obrotu papierami wartościowymi, który umożliwia efektywną komunikację między spółką, społecznością inwestorską i pozostałymi zainteresowanymi stronami i w efekcie przyczynia się do rzetelnej wyceny papierów wartościowych przez rynek.