Dywidenda

Część zysku netto spółki (po odprowadzeniu podatku dochodowego), która pozostaje do podziału między posiadaczy akcji spółki. O wypłacie dywidendy decydują akcjonariusze na mocy uchwały uchwalanej podczas walnego zgromadzenia.