Doradztwo transakcyjne

Notowana na rynku GPW NewConnect spółka Inwestycje.pl S.A., niezależna firma mediowa z segmentu nowoczesnych technologii, wydawca serwisów internetowych o profilu finansowym (m.in. inwestycje.pl i waluty.com), nabyła 74,3 proc. akcji spółki TMM Finance - operatora serwisu KantorOnline.pl. To jeden z najstarszych tego typu portali wymiany walut na polskim rynku, funkcjonujący nieprzerwanie od 2011 roku. Do transakcji doszło w III kwartale 2015 roku.

Przejęcie TMM Finance S.A. przez Inwestycje.pl S.A. stanowi kolejny etap w realizacji strategii rozwoju spółki, która, dzięki temu krokowi, będzie mogła zdystansować swoich konkurentów oraz efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby.

Połączenie obu spółek pozwoli na wykorzystanie płynących z niego synergii oraz na dotarcie do klientów z nową ofertą i  zaoferowanie im szeregu komplementarnych usług.

Dla Inwestycje.pl S.A. świadczyliśmy usługi z zakresu doradztwa transakcyjnego oraz pełniliśmy rolę koordynatora procesu połączenia z TMM Finance S.A. na drodze przejęcia 74,3 proc. pakietu akcji.
W rezultacie transakcji powołana do życia została Grupa Kapitałowa Inwestycje.pl. Wartość nabytych przez Inwestycje.pl akcji TMM Finance wyniosła 10 mln zł.