Doradztwo inwestycyjne

Zespół czynności, których celem jest udzielenie rekomendacji kupna lub sprzedaży akcji spółek giełdowych. Realizowane jest za odpłatnością przez licencjonowane podmioty (domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych); nazywane jest także doradztwem w zakresie obrotu papierami wartościowymi.