Debiut giełdowy

Pierwsze notowanie akcji spółki na giełdzie jej ofercie publicznej.