Corporate Finance

Obszar funkcjonowania firmy obejmujący źródła jej finansowania, strukturę kapitałową oraz planowanie i realizację wszelkich działań mających na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstwa dla jej udziałowców.