C

Catalyst

System autoryzacji i obrotu skarbowymi i nieskarbowymi (obligacje korporacyjne, obligacje komunalne, listy zastawne), dłużnymi instrumentami finansowymi przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Catalyst prowadzony jest wspólnie przez GPW oraz spółkę BondSpot (należy do grupy kapitałowej Giełdy). W jego ramach funkcjonują: rynek detaliczny, rynek hurtowy oraz alternatywne systemy obrotu (detaliczny i hurtowy).

Corporate Finance

Obszar funkcjonowania firmy obejmujący źródła jej finansowania, strukturę kapitałową oraz planowanie i realizację wszelkich działań mających na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstwa dla jej udziałowców.