Biznesplan

Dokument stanowiący ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego. Zawiera też opis ogółu działań, których realizacja ma pozwolić osiągnąć przedsiębiorstwu zakładane cele. Elementem biznesplanu jest także opis prowadzonej lub projektowanej działalności wraz z charakterystyką oferowanych produktów lub usług. Dokument przygotowywany jest w celach wewnętrznych (jako podstawa np. do oszacowania ryzykowności nowego projektu lub uzasadnienie dla restrukturyzacji firmy) lub zewnętrznych (pozyskanie finansowania na drodze kredytu bankowego, inwestycji lub dotacji unijnej).