Autoryzowany Doradca ASO

Status Autoryzowanego Doradcy mogą otrzymać podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie obrotu gospodarczego. Certyfikat przyznawany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a ubiegać się o niego mogą przede wszystkim domy maklerskie, firmy doradztwa prawnego lub finansowego oraz firmy audytorskie. Muszą one świadczyć usługi (przede wszystkim związane z przygotowaniem do roli emitenta akcji oraz wypełnianiem obowiązków informacyjnych) na rzecz spółek, których akcje notowane są w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.